Platformë Online e Dokumentave ndihmuese për të rinjtë “Si të fillojmë një biznes”

Projekti: “Ndërtimi dhe qëndrueshmëria e aftësive dhe modeleve sipërmarrëse për të rinjtë e margjinalizuar në zonat rurale të Pukës dhe Fushë Arrëzit” u mbeshtet nga World Vision dhe SEEYN në kuadër të programit “Youth Standing Up for Human Rights in Albania” i financuar nga Fondet e BE

10 Hapa për fillimin e një biznesi dhe dokumenta të tjera

Fundraising through technology

Aftesi per pune