Projektet kryesore, të zbatuara nga organizata :


Mbështetur nga OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER dhe Sida Suedi:

   • “Jo vetëm lider të së nesermës por edhe partner të së sotmes”
   •  “Aktivizimi Rinor për demokraci vendore”
   • “Përballja e Ofertave politike dhe buxhetimi me pjesmarrje”

Mbështetur nga Lëviz Albania

   • “Multimedia rinore për qeverisje të mirë vendore”

Mbështetur nga PACT (Partnerë së bashku kundër korrupsionit), zbatuar nga ANTTARC, me mbështetje financiare të BE:

   • “Pjesëmarrja qytetare për qeverisje të mirë vendore ne Rajonin e Pukës”

Mbeshtetur nga Komiteti Shqiptar I Helsinkut me fondet e BE:

   • “Shoqeria civile kunder ekstremizmit te dhunshem”

Mbështetur nga Save the Children dhe QSHPLI  me fondet e BE

   • “Përmirësimi i qasjes së viktimave të dhunës tek drejtësia dhe institucionet vendore në rrethin e Pukës”

Mbështëtur nga USAID dhe zbatuar nga ANTTARC:

   • Aktivizmi qytetar për qeverisje të mirë dhe zhvillim komunitar – bashkia Fush – Arrëz në kuadër të projektit “Zhvillimi dhe Bashkëpunimi i Përshpejtuar i Shoqërisë Civile”

Në bashkëpunim me organizatën “People in Focus”:

   • “Policimi në komunitet në qytetin Pukë e Fush Arrëz”

Në bashkepunim me Partners Albania

   • “Buxhetimi me pjesmarrje dhe marrveshje afatmesme per kete proces me bashkine Puke”

Mbeshtetur nga European Endowment for Democracy:

   • “Përmirësimi i demokracisë vendore përmes angazhimit rinor”