Qershori është muaji i fëmijëve 👫🤾‍♂️🤾‍♀️🎈💥🎉, Qendra Levizja Rinore Pukë në kuadër të projektit “Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve në rajonin e Pukës”, ka zhvilluar disa aktivitete:
🔸️Festen e 1 Qershorit,
🔸️Konkursin me temë “Unë i njoh të drejtat e mia” dhe vlerësimin e punimeve më të mira në poezi, ese e pikturë,
🔸️Përgatitëm postera e mesazhe në mbrojtje të fëmijëve,
🔸️Iu bashkuam marshimeve në Pukë e Fushë-Arrëz kundër dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve,
🔸️Prodhuam fletpalosje me informacion dhe e shprëndamë në çdo event,
🔸️Zhvilluam sesione informimi per të drejtat e fëmijëve, kundër dhunës etj.
Këto aktivitete u zhvilluan në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet arsimit gjithëpërfshirës dhe fuqizimit të Organizatave të Shoqërisë Civile Lokale” i financuar nga BE dhe i zbatuar nga “Shoqata Internacionale për Solidaritetin në partneritet me Fondacionin AVSI dhe shoqatën Gruaja në Zhvillim Shkodër”.