previous arrow
next arrow
Slider
 

 

Qendra Levizja rinore per Demokraci është një organizatë joqeveritare, jopolitike, jofetare dhe jofitimprurëse.

 

Misioni i Qendres eshte Kontribut i përbashkët në mbështetjen e ndryshimeve të jetës shoqërore e publike të zhvillimit dhe progresit demokratik e të jetës të komunitetitAnëtarë të saj janë mesues, sociologë, aktiviste te te drejtave te njeriut si edhe dhe të rinj.

Gjithashtu, Bordi I LRD eshte i perbere nga personalitete dhe aktivistë të të drejtave të  rinjve ne Puke e me gjere.

 

Vlerat 

   • Vullnetarizmi – Jemi të gatshëm të ofrojmë kohën dhe angazhimin tonë për realizimin e nismave me interes komunitar.
   • Jo-diskriminues – Respektojmë diversitetin e komunitetit në aspektet fetare, gjinore, politike, duke promovuar bashkëjetesën mes grupeve komunitare.
   • Transparenca – Jemi të hapur në dhënien e informacionit kundrejt partnerëve, përfituesve dhe publikut në tërësi.
   • Bashkëpunues – Jemi gjithnjë të gatshëm për të bashkëpunuar me aktorë lokalë gjatë realizimit të projekteve/aktiviteteve tona
   • Miqësorë me mjedisin – Jemi të ndjeshëm ndaj çështjeve mjedisore, duke minimizuar ndotjet mjedisore dhe duke promovuar riciklimin, reduktimin e karbonit, etj.

 

["error","Any of the pages_read_engagement, pages_manage_metadata,\n pages_read_user_content, pages_manage_ads, pages_show_list or\n pages_messaging permission(s) must be granted before impersonating a\n user's page.",0]
8 months ago

Qendra Levizja Rinore Puke merr pjesë në monitorimin e mbledhjeve të këshillit të bashkisë Pukë dhe punon për angazhimin dhe nxitjen e pjesëmarrjes qytetare në vendimarrjen lokale, këto ... See more

9 months ago

@dried_flower_works